Online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

EDUVES İSG Eğitim Programı online olarak kullanımınıza hazır!

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik değişikliği gerçekleşti. Bundan böyle, tüm İSG yenileme eğitimleri online olarak yapılabilecek. Uzmanlar ile hazırlanan, güncel mevzuata uygun, etkileşimli, İSG genel, sağlık ve teknik konularını içeren EDUVES İSG Eğitim Programı online olarak kullanımınıza hazır.

Eğitim programından örnek ekran görüntüleri ;

Mevzuatta yer alan aşağıdaki konuları kapsıyor:

 

Genel Konular

 1. • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
 2. • Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler
 3. • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 4. • İşyeri Temizliği ve Düzeni
 5. • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

 

Sağlık Konuları

 1. • Meslek Hastalıklarının Sebepleri
 2. • Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
 3. • Hastalıklardan Korunmak İçin El Yıkama
 4. • Biyolojik Risk Etmenleri
 5. • Psikososyal Risk Etmenleri
 6. • İlk Yardım
 7. • Onlar Kazanırken Biz Kaybediyoruz(Yeşilay Kamu Spotu)
 8. • Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim

 

Teknik Konular

 1. • Kimyasal Risk Etmenleri
 2. • Fiziksel Risk Etmenleri
 3. • Ergonomik Risk Etmenleri ve Ekranlı Araçlarla Çalışma
 4. • Elle Kaldırma ve Taşıma
 5. • Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
 6. • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 7. • Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
 8. • İş kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri İle Tekniklerinin Uygulanması
 9. • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 10. • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
 11. • Tahliye ve Kurtarma

Neden Online İSG Eğitim

Online Eğitim ile zamandan, mekandan tasarruf edin. Personelinizin eğitimini kontrol ve kayıt altına alın.

Zaman Tasarrufu

İş sırasında eğitime vakit ayırılamadığından uzaktan eğitim en faydalı çözümdür

Eğitim Koşulları

Şirketlerin eğitim verecek ortam arayışını ortadan kaldırır.

Eğitim Kalitesi

Eğitimi verecek yeterli nitelikte eğitici problemini ortadan kaldırır ve standart kalitede eğitim verilmesini sağlar.

Mevzuat

ÇSGB Eğitim Yönetmeliğine göre Temel İSG eğitimi uzaktan verilebilir.

Detaylı Raporlama

Detaylı raporlama ile çalışanların eğitim durumu takip edilebilir.

Kayıtlı Eğitim ve Sertifika

Çalışanlarınızın eğitimini kayıt altına alın ve  eğitim sonunda sertifikalandırın.

Eğitim Sınıfları

Az Tehlikeli

İSG Genel Konular

İSG Sağlık Konuları

İSG Teknik Konular

+  Az Tehlikeli Sınıfa Özel Konular


Toplu Öğrenci Ekleme

SMS / Mail Bilgilendirme

Sertifika Yönetimi

Detaylı Raporlama

Tehlikeli

İSG Genel Konular

İSG Sağlık Konuları

İSG Teknik Konular

+  Tehlikeli Sınıfa Özel Konular


Toplu Öğrenci Ekleme

SMS / Mail Bilgilendirme

Sertifika Yönetimi

Detaylı Raporlama

Çok Tehlikeli

İSG Genel Konular

İSG Sağlık Konuları

İSG Teknik Konular

Çok Tehlikeli Sınıfa Özel Konular


Toplu Öğrenci Ekleme

SMS / Mail Bilgilendirme

Sertifika Yönetimi

Detaylı Raporlama

İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Sorularınız

Eğitim tamamlandığında sertifika veriliyor mu ?

Evet, Eduves ile dijital eğitim sertifikaları oluşturarak katılımcılarınıza otomatik şekilde dağıtabilirsiniz.

Mevzuata göre Uzaktan Eğitim Sistemi nasıl olmalı?

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te uzaktan eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği belirtilmiştir.

Uzaktan eğitimin temel prensipleri (1) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen temel eğitimlerin Yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıda yer alan hükümlere uyması gerekir.

a) Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun, farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olur.

b) Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olur.

c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır.

ç) Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanır.

Kullanıcı sınırlaması var mı?

Hayır, istediğiniz kadar kullanıcıya eğitim verebilirsiniz. Kişi ve fiyat bilgisi için bize ulaşın !

Çalışanların zorunlu alması gereken İSG eğitimleri uzaktan eğitim sistemi ile verilebilir mi?

Evet, “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te” yapılan değişiklik İle “İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.” İbaresi eklenmiştir. Burada ilk defa verilecek temel eğitimler hariç eğitimler ibaresine dikkat edilmeli.

Raporlandırma nasıl yapılacaktır?

Çalışanlarınızın sistemde ne kadar süre kaldığını sınav bilgilerini, yönetici panelinden rahatlıkla takip edilecek, istediğiniz zaman raporları ve çalışanınızın sistemdeki tüm hareketlerini bilgileri bilgisayarınıza indirebilirsiniz.